Reformation (3): Ove Bille

OveBille

Gravsten over Ove Bille (døde 1555), kansler for tre konger, Hans, Christian 2. og Frederik 1. Fra 1520 biskop i Århus. Han var en fremragende administrator og en indflydelsesrig politiker, som var mægler i en række spændte politiske situationer trods det, at han var den ledende kraft i det katolske parti. Ved  reformationen i 1536 behandledes han mildere end de andre katolske biskopper. Allerede året efter blev han løsladt og fik overladt flere rige forleninger som Skovkloster (Herlufsholm), hvor han slog sig ned. Søren Abildgaard har 1756 tegnet gravstenen, som oprindelig lå over Billes sarkofag i det nu forsvundne Antvorskov Kloster, tegningen er på Nationalmuseet.

BREV TIL BYRÅDET I RANDERS 1526

På samme måde som i en række andre byer havde det mere og mere selvbevidste bor­gerskab i Randers nemlig i dets frihedstrang følt det som en konse­kvens at tage de lutherske prædikanter til sig. En af dem hed Simon Skåning. Om ham ved vi, at han var i Ran­ders at prædike første gang i 1526. Den erfarne biskop i Århus, Ove Bille, som nu var det katolske partis ledende kraft, skrev i den anledning til bystyret i Randers og advarede mod Skånings og mod de andre lut­her­ske prædi­kanters virksomhed. Han argumenterede formelt med et løfte i kongen, Fre­derik 1’s håndfæstning. Heri for­pligtede kongen sig til at bekæmpe prædikanterne. Nu er det ved det, at det var Bille selv, der i sin tid havde for­muleret den tekst, så mere reelt forekommer det i dag, når han videre argumenterer med, at der uden al tvivl har været mange tusinde lærde mænd inden for kristen­dommen de 1500 år, den har eksisteret. Mænd, hvis arbejds­resultater, prædikanter­ne ikke sådan uden videre – og i hvert fald ikke uden at kende dem – kunne se bort fra eller ligefrem forkaste. Men Bille var klar over, at kirkens magtposi­tion var i fare. Måske så han også, at selve lærdommen, den katolske dannelse, var under destruktion…  Læs eventuelt videre: https://randersbiografien.wordpress.com/randersbiografi-1-2/ (Scroll ned i spalten, ret langt, til overskriften “1426 / Begyndelsen til slutningen” ff.) Se også: http://www.randersreformation.dk/

 

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s